Արդյո՞ք  B7;9 կետը պատկանում է y=13x ֆունկցիայի գրաֆիկին: