Կառուցիր y=x և y=1 ֆունկցիաների գրաֆիկները: Գտիր գրաֆիկների հատման կետերի աբսցիսները:  
Առաջինը գրիր փոքր արժեքը:
 
Պատասխան՝ x1=i;x2=i