Կառուցիր y=x ֆունկցիայի գրաֆիկը և նրա միջոցով որոշիր \(x\) -ի արժեքները, եթե y=3
 
Պատասխան՝ 
x1=i և x2=i