Գրաֆիկական մեթոդով լուծիր հավասարումների համակարգը՝ y=xy=x+4
Պատասխան՝ i;i