Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում 1Մ.
2. Ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում 2Մ.
3. Գրաֆիկների հատման կետերը 2Մ.
4. Ֆունկցիայի արժեքը 1Մ.