Տրված է \(y =\)|10x| ֆունկցիան: Գտիր \(y\) -ը, եթե \(x =\) −2.4
Պատասխանը կլորացրու տասնորդական թվի ճշտությամբ: 
 
Պատասխան՝ \(y =\)