Տրված է y=8x ֆունկցիան: Պարզիր
 
1) \(y\) -ի արժեքը, եթե x=4
 
2) \(x\) -ի արժեքը, եթե y=24
 
Պատասխան՝  
1) եթե x=4, ապա \(y\) -ը հավասար է  -ի:
 
2) Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:
Եթե y=24, ապա \(x\) -ը հավասար է  -ի կամ  -ի: