Որոշիր, թե ո՞ր քառորդներում է գտնվում y=145x ֆունկցիայի գրաֆիկը: