Տրված է y=f(x) ֆունկցիան, որտեղ f(x)=-10x: Գտիր f5 -ը:
  
Պատասխան՝ f5=i