Ապացուցիր, որ հետևյալ 14345 թիվը ռացիոնալ է: Թիվը ներկայացրու տասնորդական կոտորակի տեսքով: 

Պատուհանում գրիր պարբերությունը:

Պատասխան՝ 3.1()