Հետևյալ 0.1121231234... թիվը իռացիոնալ է: 

Նշիր նրա թվանշանների օրինաչափությունը: