Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ռացիոնալ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Ռացիոնալ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
3. Ռացիոնալ թվերի ներկայացումը պարբերական կոտորակների տեսքով

Բարդություն հեշտ

1
4. Իռացիոնալ թվերի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
5. Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
6. Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի ներկայացումը

Բարդություն հեշտ

1
7. Իռացիոնալ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
8. Պնդումներ ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
9. Պնդումներ իրական թվերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
10. Տեսական պնդումներ

Բարդություն հեշտ

1
11. Տեսական պնդումներ իրական թվերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար