Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Իրական թվերի բազմությունը Սահմանվում են իռացիոնալ և իրական թվերը, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ռացիոնալ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Թիվը ներկայացվում է վերջավոր տասնորդական կոտորակի տեսքով
2. Ռացիոնալ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Թիվը ներկայացվում է վերջավոր տասնորդական կոտորակի տեսքով
3. Ռացիոնալ թվերի ներկայացումը պարբերական կոտորակների տեսքով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Թիվը ներկայացվում է անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով
4. Իռացիոնալ թվերի տեսքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել ոչ պարբերական կոտորակի օրինաչափությունը
5. Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թիվը ռացիոնալ է, թե իռացիոնալ:
6. Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի ներկայացումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թիվը ռացիոնալ է, թե իռացիոնալ
7. Իռացիոնալ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել ոչ պարբերական կոտորակի օրինաչափությունը
8. Պնդումներ ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ
9. Պնդումներ իրական թվերի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը իրական թվերի վերաբերյալ
10. Տեսական պնդումներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը իրական թվերի վերաբերյալ
11. Տեսական պնդումներ իրական թվերի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը իրական թվերի վերաբերյալ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Իրական թվերի գաղափարը» թեմայից 00:15:00 հեշտ 5Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ռացիոնալ, իռացիոնալ և իրական թվերի ներկայացման մասին տասնորդական կոտորակների տեսքով

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Իրական թվերի գաղափարը» թեմայից 00:20:00 միջին 7Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ռացիոնալ, իռացիոնալ և իրական թվերի ներկայացման մասին տասնորդական կոտորակների տեսքով
2. Ստուգողական աշխատանք «Իրական թվերի գաղափարը» թեմայից 00:20:00 միջին 7Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ռացիոնալ, իռացիոնալ և իրական թվերի ներկայացման մասին տասնորդական կոտորակների տեսքով