Տրված 0.122333444... թիվը իռացիոնալ է: 

Գտիր նրա թվանշանների օրինաչափությունը: