Որոշիր, թե ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ տրված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:   

Գտիր ճիշտ պատասխանը