Նշիր, թե իրական թվերի վերաբերյալ հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:   

Գտիր ճիշտ պատասխանը