Որոշիր, թե հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:   

Նշիր ճիշտ պատասխանը.