Նշիր, թե տրված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:   

Նշիր ճիշտ պատասխանը