Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ռացիոնալ թվեր 1Մ.
2. Ռացիոնալ թվերի ներկայացումը պարբերական կոտորակների տեսքով 1Մ.
3. Իռացիոնալ թվերի տեսքը 1Մ.
4. Իռացիոնալ թվեր 1Մ.
5. Պնդումներ ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի վերաբերյալ 1Մ.