Որոշիր, թե արդյո՞ք տրված 10.(02) թիվը իռացիոնալ է: 

Պատասխան՝