Մինչև \(0,01\) ճշտությամբ գտիր տրված թվի մոտավոր արժեքը հավելուրդով`
 
521i