Գրիր տրված թվի մոտավոր արժեքը պակասորդով՝ մինչև \(0,01\) ճշտությամբ՝

1.73121314151617i