Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մոտավոր արժեքը պակասորդով

Բարդություն հեշտ

2
2. Մոտավոր հաշվարկ հավելուրդով

Բարդություն հեշտ

1
3. Արտադրյալի կամ քանորդի նշանը

Բարդություն հեշտ

1
4. Մոտարկման եղանակը

Բարդություն հեշտ

1
5. Թվերի տարբերություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Մոտավոր արժեքների տիրույթը

Բարդություն միջին

4
7. Իռացիոնալ թվերի գումարը

Բարդություն միջին

3
8. Իռացիոնալ թվերի գումարն ու արտադրյալը

Բարդություն միջին

3
9. Մոտավոր հաշվարկի սխալանքը

Բարդություն միջին

3
10. Արտահայտության նշանը

Բարդություն բարդ

5
11. Արտադրյալի նշանը

Բարդություն բարդ

6
12. Թվաբանական գործողություններ երկու ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի հետ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար