Հայտնի է, որ a<b: Պարզիր, կարող է արդյո՞ք ab տարբերությունը հավասար լինել 0 -ի:

Պատասխան (ընտրիր մեկ տարբերակ