Պարզիր, թե ո՞ր սահմաններում է գտնվում p=3.33±0.05 թիվը:
 
Պատասխանը գրիր երկկողմանի անհավասարության տեսքով՝
  
ipi