Դիցուք a -ն իռացիոնալ թիվ է: Որոշիր, թի ի՞նչ թիվ է հետևյալ թվերի գումարը՝ 12+a և 12a
 
Որոշիր տրված թվերի գումարը:
 
Պատասխան՝