Դիցուք l -ը ռացիոնալ թիվ է, իսկ՝ γ -ն իռացիոնալ թիվ է: Որոշիր, ռացիոնալ է, թե՞ իռացիոնալ՝ lγ թիվը:

Պատասխան (ընտրիր մեկ տարբերակ):