Պարզիր, թե ի՞նչ նշան ունի արտահայտությունը, եթե 0<b<10՝
b2+10b+110b
 
Պատասխան՝ (ընտրիր ճիշտ շարունակությունը)
 
Տրված արտահայտությունը ....
 
Համեմատիր:
 
Եթե 0<b<10, ապա 10b\(0\)