Ձողի երկարությունը 2.301 մ է, իսկ երկարության մոտավոր արժեքը 2.3 մ է: Որոշիր ձողի երկարության մոտավոր արժեքի հաշվարկման սխալանքը:  
 
Պատասխան՝ h=i