Տրված նկարում ցուցադրված է \(y = f(x)\) ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
grafik5.png
 
Ընտրիր նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
 
\(y = f(x)\) ֆունկցիան