Գտիր y=x+3 ֆունկցիայի աճման միջակայքը:
 
Ընտրիր  ճիշտ տարբերակը: