Արգումենտի ո՞ր արժեքների դեպքում է y=f(x) ֆունկցիան բացասական:
 
10_1.png
  
Պատասխանը գրիր միջակայքի տեսքով (օրինակ՝ 1;10), առանց բաց տեղերի:
 
xi