Պարզիր ֆունկցիայի աճման և նվազման միջակայքերը:
 
ogr_par6.png
 
Ֆունկցիայի նվազման միջակայքը՝  i;i
 
Ֆունկցիայի աճման միջակայքը՝  i;i