Տրված է ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
a3.png
 
1. Գտիր ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը:
 
ա) Ֆունկցիան աճում է, եթե
 
 
բ) Ֆունկցիան նվազում է, եթե
 
 
2. Գտիր ֆունկցիայի նշանապահպանման միջակայքերը:
 
ա) Ֆունկցիան դրական է, եթե
 
 
բ) Ֆունկցիան բացասական է, եթե
 
 
3. Ընտրիր ֆունկցիայի զրոները: