Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Ֆունկցիայի զրոն 1Մ.
2. Աճող և նվազող ֆունկցիաներ 1Մ.
3. Նշանապահպանման միջակայքեր 1Մ.
4. Ֆունկցիայի մոնոտոնությունը 1Մ.