Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը կստացվի, եթե y=10x2 պարաբոլը \(Ox\) առանցքի ուղղությամբ տեղաշարժել 48 միավորով դեպի ձախ:
 
Պատասխան՝  y=ixii2