Տրված է y=x2 ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
parabola.png
 
y=x1612 ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցելու համար պետք է y=x2 ֆունկցիայի գրաֆիկը տեղաշարժել 161 միավորով դեպի՝