Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գրաֆիկի տեղաշարժ

Բարդություն հեշտ

1
2. Տեղաշարժի ուղղությունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
4. Տեղաշարժված ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն միջին

2
5. Ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն միջին

2
6. Ֆունկցիայի գրաֆիկը

Բարդություն միջին

2
7. Հավասարման գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

3
8. Գրաֆիկների հատման կետերը

Բարդություն բարդ

1
9. Արգումենտի արժեքը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար