Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. у = f(x + l) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը у = f(x) ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով у = f(x + l) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը у = f(x) ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գրաֆիկի տեղաշարժ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գրաֆիկի տեղաշարժը
2. Տեղաշարժի ուղղությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել տեղաշարժի ուղղությունը
3. Ֆունկցիայի բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել տեղաշարժված ֆունկցիայի բանաձևը
4. Տեղաշարժված ֆունկցիայի բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել տեղաշարժված ֆունկցիայի բանաձևը
5. Ֆունկցիայի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի արժեքը
6. Ֆունկցիայի գրաֆիկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է կառուցել ֆունկցիայի գրաֆիկը և պատասխանել հարցին
7. Հավասարման գրաֆիկական լուծում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Հավասարման գրաֆիկական լուծում
8. Գրաֆիկների հատման կետերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 1Մ. Պետք է գտնել գրաֆիկների հատման կետերը
9. Արգումենտի արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է գտնել արգումենտի արժեքը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք у = f(x + l)» ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը> թեմայից 00:15:00 միջին 5Մ. Առաջադրանքներ у = f(x + l) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցման և հատկությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք <у = f(x + l) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը> թեմայից 00:20:00 միջին 8Մ. Առաջադրանքներ у = f(x + l) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցման և հատկությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք <у = f(x + l) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը> թեմայից 00:30:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ у = f(x + l) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցման և հատկությունների վերաբերյալ