Կառուցիր ֆունկցիաների գրաֆիկները և գտիր դրանց հատման կետերի աբսցիսները՝
 
 y=x52y=x+1 
  
Թվերը գրիր աճման կարգով, եթե հատում չկա, ապա տեղադրիր (\(-\)) նշանը:
 
Պատասխան՝ x=i