Կառուցիր y=14x+32 ֆունկցիայի գրաֆիկը:  Գտիր \(x\)-ի արժեքը, եթե  y=0
 
Պատասխան՝  x=i