Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Գրաֆիկի տեղաշարժ 1Մ.
2. Տեղաշարժի ուղղությունը 1Մ.
3. Ֆունկցիայի բանաձևը 1Մ.
4. Տեղաշարժված ֆունկցիայի բանաձևը 2Մ.