Ուղղանկյան պարագիծը 28 սմ է: Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն ուղղանկյան կողմերի երկարությունները, որպեսզի նրա մակերեսը լինի մեծագույնը:
 
Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները պետք է լինեն  սմ  և  սմ:     
 
Ուղղանկյան մեծագույն մակերեսը տրված պարագծի դեպքում՝  սմ²: