Ուղղանկյուն եռանկյան էջերի գումարը 12 սմ է: Գտիր եռանկյան էջերի այն արժեքները, որոնց դեպքում եռանկյան մակերեսը մեծագույնն է:
 
Թվերը գրիր աճման կարգով:
 
Եռանկյան էջերը պետք է լինեն  սմ և  սմ:    
 
Մեծագույն մակերեսը՝  սմ²: