Տրված է y=x225 ֆունկցիան: Կառուցիր նրա գրաֆիկը: 
 
ա) Գագաթի կոորդինատները՝ (i;i)
 
բ), գ) և դ) հարցերում -ի փոխարեն տեղադրիր «\(-\)ա», իսկ +-ի փոխարեն՝ «\(+\)ա»:
 
բ) Արգումենտի ո՞ր արժեքների դեպքում են ֆունկցիայի արժեքները բացասական:
 
(i;i)
 
գ) Արգումենտի ո՞ր արժեքների դեպքում է ֆունկցիան աճում:
 
i;i
 
դ) Արգումենտի ո՞ր արժեքների դեպքում է ֆունկցիան նվազում:
 
i;i
 
Քո ստացած կառուցած գրաֆիկը համեմատիր \(ա)\)\(բ)\),  \(գ)\)  և  \(դ)\)  քայլերի լուծումների հետ: