Տրված է y=x2+2x9 ֆունկցիան:
 
Առանց կառուցման պարզիր, թե արդյոք (-3;-7) կետը պատկանում է ֆունկցիայի գրաֆիկին: