Որոշիր տրված քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկի և \(x\)-երի առանցքի հատման կետի կոորդինատները:
 
(i;i)
 
(1;0)Nn.PNG