Տրված է f(x)=6x210 ֆունկցիան:
 
Լրացրու աղյուսակը:
  
\(x\)
−4
0
\(f(x)\)