Գտիր  y=-1x2+5x16  պարաբոլի գագաթի կոորդինատները:
  
(i;i)