Գրաֆիկի միջոցով որոշիր  արգումենտի այն արժեքները, որոնց դեպքում ֆունկցիայի արժեքները բացասական են, եթե \(a =\)10

xi;i
 
neg.PNG